Schrijf je eigen vrijwilligersbeleid

Inspiratie voor verantwoordelijken

Vrijwilligersbeleid

Een vrijwilligersbeleid creëert het kader waarbinnen vrijwilligers functioneren in jouw zorgvoorziening. Het beleid vertrekt vanuit je visie op vrijwilligerswerk. Die visie beschrijft waarom de organisatie kiest om met vrijwilligers samen te werken en wat je wil bereiken met de vrijwilligerswerking.

Het vrijwilligersbeleid is niet meer dan een vertaling van de visie naar de praktijk. Het vormt een geheel aan voorwaarden die nodig zijn om je vrijwilligers tot hun recht te laten komen binnen de eigen organisatiedoelstellingen.

Deze methode is gebaseerd op een artikel van de website www.zorgvoorbeter.nl waar je heel wat informatie terugvindt over het opstellen van een vrijwilligersbeleid.  

Maak je vrijwilligersbeleid niet alleen

Het is niet aan de vrijwilligersverantwoordelijke om deze denkoefening alleen te maken. Wat heb je aan een mooi uitgeschreven tekst die nadien in de schuif belandt? Het beleid moet gedragen worden door de hele organisatie. Betrek dus verschillende stakeholders (directie, medewerkers, cliënten, vrijwilligers…) bij het opstellen van het vrijwilligersbeleid, zeker bij de visietekst waarmee alles start!  

Vier onderdelen

Bij het maken van een vrijwilligersbeleid bespreek je vier onderdelen. We lichten elk van deze stappen toe zodat je aan de slag kan in je eigen organisatie.

RICHTEN
gaat over visie en beleid

  • Visie: Welke betekenis hebben vrijwilligers voor de organisatie en omgekeerd, nu en in de toekomst.

  • Zicht op vrijwilligers: wie neemt er vrijwilligersactiviteiten op, waarom doen ze dat en over welke activiteiten gaat het?

INRICHTEN
gaat over de manier waarop je je beleid gaat uitvoeren

  • Organisatie en coördinatie: De positie van vrijwilligers en opvolging vanuit de organisatie.

  • Voorwaarden: Praktische zaken die bijdragen aan het goed en verantwoord uitvoeren van vrijwilligerswerk en de waardering van dit werk.

VERRICHTEN
gaat over de praktijk en of daarin alles gaat zoals vooraf bepaald  is

  • Vinden en binden: De manier waarop de werving, selectie, introductie, begeleiding, vorming, samenwerking of vertrek van diverse groepen vrijwilligers plaatsvindt.

HERINRICHTEN
gaat over evalueren en leren

  • Van vaststellen tot bijstellen: Het vaststellen, evalueren en bijstellen van het beleid, in samenspraak met betrokkenen.

Tijd om nu echt aan de slag te gaan. Met het document 'concrete vragen voor je vrijwilligersbeleid' ben je zeker verder geholpen!

Meer inspiratie