Tijdlijn Present 

 • In 1963 ontstaat op initiatief van een Brusselse priester ‘Caritas Gemeenschapsdienst’ met als bedoeling jonge mensen aan te moedigen tot vrijwilligerswerk in ziekenhuizen. Dit om een tekort aan verpleegkundigen op te vangen. Met hun warmmenselijke benadering bieden vrijwilligers een luisterend oor aan de patiënt.

 

 • In de periode 1964 tot 1970 breidt de werking zich verder uit over alle Vlaamse provincies en naar nieuwe sectoren namelijk: de ouderenzorg, de psychiatrische zorg en de gehandicaptenzorg.

 

 • Vanaf de tweede helft van de jaren 1960 komt er een opmerkelijke groei in vraag en aanbod van volwassen vrijwilligers.

 • Vanaf de tweede helft van de jaren 1970 komt er een verschuiving in de activiteiten van de vrijwilligers. Verzorgende taken worden afgebouwd, en er ontstaan nieuwe taken zoals maaltijdbegeleiding, intern vervoer, hulp bij de animatie,…

 

 • In 1979 wordt de feitelijke vereniging omgevormd tot een vzw.

 

 • Present lanceert in 1980 een kampformule waarbij jongeren tussen 16 en 30 jaar in een zorgvoorziening op kamp gaan.

 • In 1990 ontstaat de eerste palliatieve eenheid. Het palliatieve zorgmodel beschouwt vrijwilligers als een noodzakelijke steunpilaar. Present wordt doorheen de jaren toonaangevend voor vrijwilligerswerk op palliatieve eenheden in Vlaanderen.

 • De kampformule voor jongeren is zo populair dat Present de kampwerking verder uitbouwt. In 1991 wordt Joka vzw opgericht.

 

 • Sinds 2002 werkt Present nauwer samen met De Broeders van Liefde, waardoor de werking groeit met een 30-tal nieuwe voorzieningen.

 • Joka wordt in 2005 geïntegreerd in de werking van Present.

 

 • In 2007 wordt Caritas gemeenschapsdienst omgedoopt tot Present Caritas Vrijwilligerswerk!

 • In 2013 viert Present haar vijftigjarig bestaan.

 

 • In 2018 brengt Present een onderzoek uit in samenwerking met LUCAS (centrum voor zorgonderzoek en consultancy) getiteld ‘De toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg’.

 • In 2020 wordt er nagedacht over een nieuw project waarbij vrijwilligers dromen van zorgvragers waarmaken. Het idee voor het project 'Dromenvangers' ontstaat.

 • In 2022 breidt de Presentfamilie uit met de aansluiting van haar eerste kinderdagverblijven. Hiermee begeeft Present zich in een nieuwe branche.

 • In 2023 wordt het vraaggestuurd project 'Dromenvangers' gelanceerd.