Jouw aanwezigheid, een geschenk

Vrijwilligerswerk in de zorg is onze passie, het ondersteunen is ons werk.
Vrijwilliger worden
We willen van je horen!

Wil jij ons helpen onze communicatie te verbeteren? Vul dan onze enquête in! We polsen naar je mening over Vitamine C, social media en nieuwsbrieven.

Het is een vragenlijst met maar 7 vragen, die je in minder dan 10 minuten kan invullen. Je antwoorden zijn anoniem en enkel voor intern gebruik.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen

Present vzw

Present vzw ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector. We bouwen sterke vrijwilligerswerkingen uit in woonzorgcentra, algemene en psychiatrische ziekenhuizen, voorzieningen voor mensen met een beperking en kinderdagverblijven.

Wie zijn we?

Toekomstige activiteiten

Projecten van Present

Onze projecten