Manieren om de buurt te betrekken

Inspiratie voor verantwoordelijken

Uit het onderzoek van Present en LUCAS is gebleken dat bewoners van zorg- en welzijnsvoorzieningen openbloeien wanneer ze -via vrijwilligers- in contact komen met de wereld buiten de voorziening. Bewoners genieten er enorm van om de connectie met de buitenwereld te behouden. Het vraagt tijd en energie van personeel, maar die inspanning weegt niet op tegen de grote voordelen van buurtgerichte vrijwilligersinitiatieven.

Hoe betrekken voorzieningen de buurt in hun werking?

De buitenwereld in de voorziening

In Het Huis Perrekes in Geel worden de bewoners zo lang mogelijk actief gehouden. Het personeel en vrijwilligers trekken er met de bewoners op uit om mensen in het dorp te ontmoeten. Maar niet enkel de bewoners trekken het dorp in, ook de buitenwereld wordt binnengelaten in de voorziening.

Zo stelt de voorziening bijvoorbeeld een repetitieruimte open voor het 70-koppig intergenerationeel koor, De Betties. Mensen met dementie, de begeleiders, familie en andere zangers uit de buurt komen er samen om te repeteren. Daarnaast biedt het Huis Perrekes ook enkele kamers in de voorziening aan als slaapkamers waar mensen kunnen blijven logeren, zoals muzikanten die in het cultureel centrum optreden, schrijvers die rust zoeken, of acteurs die aan een project werken en in het tuinpaviljoen van de voorziening repeteren. Ze koken en eten dan ook samen met de bewoners.

Bewoners maken ook samen uitstappen naar het kermisbal en voorzieningen uit de buurt stellen hun ruimtes open om na een wandeling met Natuurpunt allemaal samen te ontbijten.

Samenwerkingen met andere verenigingen uit de buurt

In elke gemeente of regio vind je heel wat verenigingen terug waarmee zorgvoorzieningen mogelijk kunnen samenwerken. Zo organiseert Ferm (het vroegere KVLV) van Grimbergen haar naaiatelier in WZC Heilig Hart in Grimbergen. De bewoners kijken toe of naaien mee.

Een ander voorbeeld vinden we terug in WZC De Wingerd in Leuven, waar er samenwerkingen opgezet zijn met de kunstacademie, de muziekschool en de school uit de buurt. Zo kwamen de studenten kunstportretten tekenen van bewoners die later werden opgehangen in de voorziening. In WZC Ocura in Beringen bieden studenten van de school uit de buurt via een sociaal project hulp bij het verzorgen van de groetentuin in het woonzorgcentrum. Door dit soort initiatieven komen zorgzame buurten tot stand.

Wat kan je zelf doen in je voorziening?

Ook jij kan proberen samenwerkingen op te zetten met verenigingen uit de buurt: Okra, Femma, Ferm, KWB, kunst- of sportacademies, scholen, het buurtkoor, een wandelclub… Of heb je al eens overwogen contact op te nemen met de lokale Chiro of Scouts om te vragen of zij een keer per jaar een activiteit willen organiseren met de bewoners in jouw voorziening? Misschien zien ze het zitten om het cafetaria gedurende een dag open te houden?

Of heb je al eens gedacht aan een Jokakamp in jouw voorziening? Tijdens zo’n kamp komen enkele jongeren gedurende een paar dagen op kamp in de voorziening om er samen met de bewoners animatie-activiteiten uit te voeren. Present biedt hierbij de nodige ondersteuning. Klinkt dit interessant? Neem dan zeker een kijkje!

Meer inspiratie