Rouw en verlies (online)

Online vorming

Datum

10 december 2020

Tijd

14u - 16u30

Prijs

Gratis voor Presentvrijwilligers, anderen betalen 10 euro.

Deadline inschrijvingen

09 december 2020

Spreker

Kobe Sercu

Locatie

Online vorming

Rouw en verlies (online)

Online vorming

Dit is een online vorming. De ingeschreven deelnemers ontvangen een Youtubelink waarmee ze de vorming live kunnen volgen.

Wanneer we geconfronteerd worden met verdriet bij mensen uit onze omgeving, zoeken we naar goede manieren om nabij te zijn. Troostend aanwezig zijn kan op vele manieren. Met en zonder woorden. Als familie, als hulpverlener, als mantelzorger of als vrijwilliger in de zorg kunnen we geen oplossingen bieden voor de pijn van verlies. Het gaat er dus niet om hoe ‘efficiënt’ ons handelen is, maar wel om de kwaliteit van onze aanwezigheid. Deze vorming wil stilstaan bij de nood aan rouwen na een ingrijpende verlieservaring. Hoe maken we plaats voor het rouwproces van onze naasten, bewoners, patiënten...? Wat kan helpend zijn, of wat kunnen we beter vermijden?  En welke rol kan onze eigen ervaring spelen?