Op tocht met zieken (online)

Open aanbod

Datum

23 maart 2021

Tijd

14u - 16u30

Prijs

Gratis voor Presentvrijwilligers, anderen betalen 10 euro.

Deadline inschrijvingen

16 maart 2021

Op tocht met zieken (online)

Open aanbod

De lezing is een persoonlijke getuigenis van Sebastien de Fooz die sinds kort aalmoezenier is in het Sint-Jans-ziekenhuis in Brussel.

Hij vertelt over zijn diverse pelgrimservaringen naar Santiago de Compostella, Rome en Jeruzalem en over zijn laatste tocht door Brussel. Hij trok er een maand lang rond zonder 's avonds naar huis terug te keren en zonder iets te plannen. Zijn tochten zijn als een metafoor van de onzekere mens van vandaag, die niet weet wat de toekomst biedt. Deze ervaringen bieden hem een draagvlak om patiënten bij te staan wanneer de toekomst onzeker wordt…

Deze lezing kan een aanzet zijn om stil te staan bij ons eigen omgaan met zieke en kwetsbare mensen.

Organisatie in samenwerking met Samana en Gezondheidspastoraal Brussel