Dementie, een tipje van de sluier (online)

Online vorming

Datum

03 december 2020

Tijd

14u - 16u

Prijs

Gratis voor Presentvrijwilligers, anderen betalen 10 euro.

Deadline inschrijvingen

26 november 2020

Spreker

Zorg-Saam

Locatie

Online

Dementie, een tipje van de sluier (online)

Online vorming

Iemand die je nauw aan het hart ligt, begint meer en meer te vergeten en je stelt je de vraag of je te maken hebben met “een normaal ouderdoms-vergeten” of met “dementie” ...

Om dementie te begrijpen kijken we eerst wat er precies in de hersenen gebeurt . We staan kort stil bij de vier meest voorkomende types van dementie. Wat is de belevingswereld van mensen met dementie en hoe wordt die beïnvloed door dementie? Hoe kan je een warm contact houden met mensen met dementie? Tijdens deze lezing krijg je heel wat tips mee.