Basisvorming palliatieve zorgen - Leuven

Basisvorming palliatieve zorg
Inschrijven

Begin

20 april 2023

Einde

25 april 2023

Prijs

Gratis voor Presentvrijwilligers, anderen betalen 120 euro.

Deadline inschrijvingen

13 april 2023

Locatie

De Blauwput

Martelarenlaan 11a, 3010 Leuven, België

Basisvorming palliatieve zorgen - Leuven

Basisvorming palliatieve zorg

Deze opleiding bestaat uit 2 dagen (20 & 25 april 2022)

De eerste dag komen de volgende thema’s aan bod:

  • Voorstelling Present en kennismaking

  • Wat is palliatieve zorg?

  • Begrippenkader

  • Rol van de verschillende betrokkenen binnen de palliatieve zorg. Plaats en opdracht van de vrijwilliger. Hygiëne, zorg en voeding.

  • Deontologie en basishouding van de vrijwilliger

De tweede dag komen de volgende thema’s aan bod:

  • Actief Luisteren en communicatie

  • Verlies en Rouw

  • Beroepsgeheim en discretieplicht

  • Zingeving, spirituele en religieuze beleving